Advies, begeleiding, training en conflictcoaching

Dorienke de Grave-Verkerk is werkzaam als MfN-registermediator, juridisch adviseur en coacht bij conflicten. 

Daarnaast geeft zij trainingen arbeidsmediation en medezeggenschap.

Dorienke analyseert, adviseert, coacht en traint vanuit een breed blikveld. Ze heeft als voormalig advocaat arbeidsrecht zeer veel ervaring in juridische en mediationbegeleiding van allerlei vormen van samenwerkingsconflicten en zakelijke conflicten. 

Haar ervaring als volksvertegenwoordiger, onder meer als Gemeenteraadslid in Amsterdam, brengt ze mee in mediation- en  procesbegeleiding bij complexe vraagstukken met een interne en externe dynamiek.

Als ervaren commissaris in de sectoren woningcorporaties en onderwijs is zij bekend met governance-vraagstukken en boardroomdynamiek.

Dorienke is een ervaren commissievoorzitter, onder meer van bezwaar- en adviescommissies. 

Zij is goed thuis in professionele samenwerkingsvraagstukken en zakelijke conflicten. Zij heeft jarenlange ervaring als advocaat arbeidsrecht en medezeggenschap in grote en kleinere organisaties. 

Als mediator maakt zij complexe zaken bespreekbaar en hanteerbaar. Dorienke heeft ervaring met thema’s zoals spanningen op het werk, het ongezegde in de boardroom, conflict-gerelateerd ziekteverzuim, grensoverschrijdend gedrag, fusie en ontvlechting, stroeve verhoudingen in en tussen managementteam, bestuur en raad van commissarissen.