“Een conflict leidt tot stagnatie en ontneemt zicht op mogelijkheden om verder te komen. Het zit vast. Als mediator breng ik beweging op gang en een werkbare uitkomst.”

Mediation

Mediation, wanneer werkt het? Jarenlange ervaring als advocaat en als mediator in het begeleiden van conflicten in de professionele samenwerking leert dat mediation werkt als de situatie echt vast zit én de wens er is om te proberen er uit te komen met de ander.

Aanpak

Hoe werkt mediation? Ervaring leert dat iedere mediation maatwerk is. Er is geen routine. Als mediator zorg ik voor een duidelijk en efficiënt proces, in een veilige setting. Dat geeft ruimte om zicht te krijgen op kansen, openingen vanuit een ander perspectief en grip op keuzemogelijkheden, een win-win uitkomst.

Gebruikelijk is een start met afzonderlijke intake met iedere deelnemer als voorbereiding van de eerste mediationbijeenkomst. De intake is bedoeld om kennis te maken, de gang van zaken in mediation toe te lichten en te verkennen wat mediation in dit geval kan brengen. Het staat iedere deelnemer vrij om na de intake af te zien van deelname. 

Ook is mogelijk meteen te starten met een gezamenlijke bijeenkomst. 

Doorgaans worden er twee à drie bijeenkomsten gehouden (ca. anderhalf uur per bijeenkomst). Hierbij kan een derde aansluiten, zoals een vertrouwd persoon, levenspartner of adviseur, tot ondersteuning van de deelnemers.

Zo nodig worden tussentijds korte 1-op-1 bijeenkomsten/telefonische overleggen gehouden met de deelnemers dan wel hun adviseurs als voorbereiding van de volgende bijeenkomst(en). 

De mediation wordt beëindigd als de deelnemers er samen uit gekomen zijn of wanneer de mediator geen aanknopingspunten ziet om de mediation voort te zetten. Ook dan levert de mediation resultaat op omdat voor de deelnemers altijd duidelijk is welke stap vervolgens gezet kan worden. 

Waarom werkt mediation?

Naar mijn jarenlange ervaring omdat er een veilige structuur is  gemaakt om te kunnen praten over wat er gebeurd is, over en weer te bezinnen en op zoek te gaan naar mogelijkheden om verder te komen. Dit gebeurt in vertrouwelijkheid en in vrijblijvendheid. Dat laatste betekent dat er pas afspraken worden gemaakt als voor ieder duidelijk is wat er mogelijk en haalbaar is én wat het meest tegemoet komt aan waar het ieder in de kern om gaat: het vinden van een oplossing.